DelavnicaDelavnicaDelavnica

 

Program

1. DAN
Eksperimentalna študija

14.00  Uvod
Namen delavnice
Program dneva

14.30  Predstavitev dnevne svetlobe
Razlogi za načrtovanje dnevne svetlobe, kako jo načrtovati in kako si postaviti cilje

15.30  Delavnica
Predstavitev vsebine naloge

15.45  Delo v skupinah
Vsak udeleženec bo imel na voljo orodje in materiale, potrebne za izdelavo makete (karton, lepilo, nožek,...) in simulator dnevne svetlobe za preverjanje svetlobnih vrednosti na modelu

18.30  Predstavitev rešitve naloge
Predstavitev individualnih rešitev in delitev znanj

19.30  Zaključek
Večerja in druženje

2. DAN
Načrtovanje dnevne svetlobe v projektih

8.30  Povzetek
Povzetek ugotovitev prvega dne in novih izkušenj

9.00  Vplivi na dnevno svetlobo
Vpliv lokacije in oblike stavbe na dnevno svetlobo v objektih

9.30  Načrtovanje dnevne svetlobe
Kako načrtovati dnevno svetlobo v različnih tipih stavb

10.00  Delo z lastnimi projekti
Vsak udeleženec bo imel na voljo orodje in materiale potrebne za izdelavo makete (karton, lepilo, nožek,…) in simulator dnevne svetlobe za preverjanje svetlobni vrednosti na modelu

12.30  Predstavitev projektov
Predstavitev projektov in ugotovitev pri načrtovanju dnevne svetlobe

14.00  Zaključek
Vtisi o delavnici in kosilo

Pretekle delavnice