Neža Močnik, uni. dipl. inž. arh. 

je zaposlena v podjetju VELUX Slovenija. Njeno delo obsega prenos znanja različnim strokovnim skupinam o vplivu naravne svetlobe in svežega zraka na zdravje in počutje uporabnikov stavb ter strokovno sodelovanje pri nadgradnji regulative s tega področja. Zavedanj in širjenje znanja o dnevni svetlobi in svežem zraku je vsebina sodelovanj na mednarodnih dogodkih in pri organizacij strokovnih posvetov, kot npr. izvedena konferenca Načrtujmo z dnevno svetlobo v letu 2018.