dr. Matjaž Prek

Diplomiral je leta 1982 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani z diplomskim delom o optimizaciji toplotne zaščite zgradb. Od leta 1984 je bil zaposlen na isti fakulteti kot mladi raziskovalec. Leta 1989 je končal magistrski študij z delom »Tehnologija predizoliranih cevovodov za toplo vodo«, septembra 1998 pa je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom »Znižanje šumnosti v hidravličnih mrežah«. Leta 1986 je bil izvoljen za asistenta za področji Hladilna, ogrevalna in klimatizacijska tehnika ter Nekonvencionalni viri energije in ekologija. Od tega leta izvaja pedagoško delo pri predmetih, ki so zajeti v izvolitvenem področju. Poleg pedagoške dejavnosti je že kot stažist raziskovalec aktivno sodeloval v Laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko; na osnovi neposrednega sodelovanja z industrijo je bilo izdanih nad 50 strokovnih poročil, mnenj in izvedenskih poročil. V Centru za energetske in ekološke tehnologije je vodja oddelka za sanitarno tehniko, od leta 2000 pa operativni vodja Laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko, kjer sodeluje pri vodenju in izvajanju raziskovalnih, razvojnih in merilnotehničnih nalog v zvezi z ogrevalno, klimatizacijsko in sanitarno tehniko. Sodeluje pri evropskih projektih AuditAC in HarmonAC, vezanih na učinkovitost klimatskih sistemov. Ugotovitve teh projektov so v povezavi z direktivo EPBD prenesene v Slovenijo v obliki Pravilnika o rednih pregledih klimatskih sistemov (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26/2008). Sodeloval je tudi pri pripravi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Pures) in pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2010. Aktivno sodeluje v strokovnih komisijah pri Uradu za standardizacijo kot član USM/TC PLN (za področje Plin in plinske naprave) ter USM/TC HPV (za področje Hidravlika in pnevmatika). Je tudi ustanovni član Slovenskega društva za akustiko in Slovenskega društva inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije ter član ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).