dr. Katja Malovrh Rebec - Oddelek gradbena fizika, Zavod za Gradbeništvo Slovenije

Diplomirala arhitekture in doktorirala iz slikovnih in neslikovnih učinkov svetlob različne spektralne sestave na ljudi. Po opravljenem strokovnem izpitu na ZAPS nekaj letih projektirala, nato pa prešla med raziskovalce. Sodeluje v različnih mednarodnih in domačih projektih, objavlja prispevke na konferencah in članke. Na ZAG pokriva področja: svetloba, okoljske analize (LCA) in informacijsko modeliranje (BIM). Članica različnih domačih in mednarodnih združenj in odborov.